Mokymo centras "Automobilis"

 


 

NAUJIENOS

Mokymo centro ,,Automobilis'' darbuotojai dalyvavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro organizuojamoje viešoje konsultacijoje.

2019 m. rugsėjo 13-tą dieną Mokymo centro ,,Automobilis'' darbuotojai dalyvavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Vilniuje organizuojamoje viešoje konsultacijoje - diskusijoje tema ,,Modulinis profesinis mokymas: nuo programų rengimo iki jų įgyvendinimo''.Naudingus pranešimus skaitė: Jolanta Navickaitė, kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotoja, Rūta Karvelytė, kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ekspertinio vertinimo skyriaus vedėja ir kiti. Viešąja konsultacija - diskusija likome patenkinti, nes joje išsiaiškinome apie tęstinio profesinio mokymo kokybės gerinimą, modulinio profesinio mokymo programų inicijavimo galimybes bei paties teikėjo lygmens profesinio mokymo programų parengimą.