Mokymo centras "Automobilis"

Lankėsi Žemės ūkio ministras

2017 m. balandžio 14 d. mokymo centre “Automobilis” lankėsi LR Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Vizito metu ministras susipažino su mokymo baze – teorijos klasėmis, laboratorijomis, praktiniam mokymui skirtomis patalpomis bei inventoriumi; stebėjosi, jog per trumpą laikotarpį be valstybės paramos sugebėjome įrengti šiuolaikišką, kai kuriose srityse nuo aukštųjų mokyklų neatsiliekantį, profesinio mokymo centrą. Su ministru buvo aptartos žemės ūkio specialistų rengimo aktualijos. Mokymo centro darbuotojai pasiūlė tapti eksperimentine metodine mokymo įstaiga, glaudžiai bendradarbiaujančia su žemės ūkio ministerija. Pokalbio pabaigoje sutarėme dėl tolimesnio bendradarbiavimo siekiant gerinti tarpusavio supratimą bei sustiprinti pasitikėjimą. Išvykęs ministras paliko malonų įspūdį ir viltį, jog nuo šiol galime drąsiai dalintis problemomis bei iššūkiais, su kuriais susiduriame vykdydami mokymus.

Žemės ūkio ministro sutikimas Svečias mokymo klasėje Hidromanipuliatoriaus demonstravimas  Ministras apžiūri mokymo priemones
Svečias susidomėjęs medkirčių klase Suvirintojų ir medkirčių laboratorijoje Žemės ūkio ministro susidomėjimas metodine medžiaga prie traktoriaus Svečias laboratorijos klasėje