Mokymo centras "Automobilis"

Traktorininkai: TR1, TR2, SZ ir SM

Vykdome TR1, TR2, SZ ir SM kategorijų traktorininkų mokymus, keičiame traktorininkų pažymėjimus bei rengiame nusižengusių traktorininkų egzaminų perlaikymus.

 

TR1  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 15 metų. 

TR2  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų.

SZ  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų.

SM  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų, turintys traktorininko pažymėjimą.

Pažymėjimai galioja visose Europos šalyse!

 


TR1

Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 15 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. 1 nuotrauka 3x4;
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).

 


 

TR2

Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas):
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. 1 nuotrauka 3x4;
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).

 


 

SZ

(savaeigės žemės ūkio mašinos (javų, cukrinių runkelių, bulvių, pašarų ir kiti savaeigiai kombainai, savaeigės šienapjovės)).

Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.

   Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. 1 nuotrauka 3x4;
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).

 


METODINĖS MEDŽIAGOS SANTRAUKA


 

SM KATEGORIJA

SM - savaeigės ne žemės ūkio mašinos (specialiosios žemės kasimo, transportavimo, melioracijos, miškų ūkio, kelių dangų rengimo ir priežiūros mašinos bei kitos savaeigės mašinos, nepriklausančios savaeigių žemės ūkio mašinų kategorijai).

Egzaminą laikyti turi tesę asmenys nuo 17 metų.

   

    Registracijai reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 2. Išsilavinimo dokumentas (pagrindinis);
 3. Traktorininko pažymėjimas (bent TR1 kategorija);
 4. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 5. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 6. 1 nuotrauka 3x4.


KEIČIANT TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMĄ, REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI:

1. Senas traktorininko pažymėjimas arba mokymo kursų baigimo pažyma (jei traktorininko pažymėjimas pamestas ar kitaip prarastas);
2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. 1 nuotrauka 3x4.

Keičiant traktorininko pažymėjimą, dokumentai pristatomi darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., šeštadieniais nuo 9 iki 13 val.

Pastaba: traktorininko pažymėjimas galioja 10 metų.

 


 

TRAKTORININKŲ (NUSIŽENGUSIŲJŲ) PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMO TVARKA

 

Teisės aktai, reglamentuojantys traktorininko pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarką:

1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;

2. Įsakymas "Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

3. Įsakymas dėl traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgyjimo taisyklių bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo.

 

Susigrąžinant traktorininko pažymėjimą, policijai pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens dokumentas;

2. Medicininė pažyma, išduota po pažeidimo padarymo;

3. Alkoholio ir narkotikų žalos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl neblaivumo (kursus vykdo mokymo centras "Automobilis");

4. Pažyma iš profesinio mokymo teikėjo apie pakartotinai išlaikytą traktorininko kvalifikacijos egzaminą (kursus vykdo mokymo centras "Automobilis").

 

 

Pastaba: praradus traktorininko pažymėjimą vieneriems metams ar ilgiau privaloma perlaikyti kvalifikacijos egzaminą.

 


 

 

NUSIŽENGUSIŲ TRAKTORININKŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINO PERLAIKYMAS

 

Reikalingi dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Medicininė pažyma (galiojanti traktoriams);

3. Pažyma iš policijos, kurioje nurodyta, kokios traktorininko kategorijos yra sulaikytos (TR1, TR2, SZ ar SM);

4. Prašymas (užpildomas Mokymo centre).

 

Perlaikomo egzamino tvarka:

1. Laikomas teorijos egzaminas (testas raštu);

3. Atliekama praktinė užduotis.

 


ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALOS ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMAI

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę įrodantis dokumentas

Egzamino laikymo tvarka:

 1. Paskaita apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus organizmui (4 valandų trukmės);
 2. Testas raštu (20 klausimų).

 


 

Registruojame adresu Sporto g. 9, Raseiniai

Telefonai pasiteiravimui: 8 428 51 156; 8 685 81 913; 8 687 95 046.

Darbo laikas:

darbo dienomis: 9 - 17 val.

šeštadieniais: 8 - 13 val.